Tidigare årsmöten

Här finns tidigare verksamhetsberättelser och årsmöten att läsa.

2017 Årsmöte Protokoll med bilagor
2016 Årsmöte Protokoll med bilagor
2015-07-25 Protokoll årsmöte ej justerat
2014 Protokoll Årsmöte inkl närvarolista
2014 Årsmöte bilaga 4 Revisionsberättelse
2014 Årsmöte bilaga 3 Resultat och Balansräkning
2014 Årsmöte bilaga 2 Verksamhetsberättelse
2013 Protokoll Årsmöte inkl närvarolista
2013 Årsmöte bilaga 6 Synpunkter under diskussionen med Munkedals kommunchef
2013 Årsmöte bilaga 5 Förslag från Gunilla Andersson enl §12
2013 Årsmöte bilaga 4 Revisionsberättelse
2013 Årsmöte bilaga 3 Resultat och Balansräkning
2013 Årsmöte bilaga 2 Verksamhetsberättelse
2012 Årsmöteshandlingar
2011-07-30 Protokoll Årsmöte
2011 Revisionsberättelse
2010-07-31 Protokoll årsmöte
2010-11 Verksamhetsberättelse
2009-07-25 Protokoll årsmöte
2009-10 Verksamhetsberättelse
2008 Verksamhetsberättelse