Årsmöte 2022

Välkommen till Årsmöte! 

Dag/Tid: 2022-07-16, klockan 10.00 
(avprickning och betalning av medlemsavgift från kl 9.30)

Plats: Gula Villan 

Motioner till årsmötet skall vara föreningen tillhanda senast den 2 Juli 2022. Mailas eller skickas till: info@garvik.se 
eller
Ulf Hallman (sekr)
Gårviksvägen 42, 455 93 Munkedal
ulf.hallman@hotmail.com 

Dagordning: 

§ 1 Mötets öppnande 

§ 2 Val av ordförande att leda årsmötet 

§ 3 Val av sekreterare för mötet 

§ 4 Val av justeringsmän tillika rösträknare 

§ 5 Godkännande av årsmötets utlysning 

§ 6 Fastställande av röstlängd 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 

§ 8 Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och Balansräkning 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

§ 10 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 

§ 11 Inkomna förslag från styrelsen 

§ 12 Inkomna förslag från medlemmar 

§ 13 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 

§ 14 Val av ordförande 

§ 15 Val av styrelseledamöter 

§ 16 Val av suppleanter 

§ 17 Val av två revisorer och en ersättare 

§ 18 Val av kommittéer – Intendentgrupp för utåtriktade aktiviteter. 

§ 19 Val av valberedning 

§ 20 Övriga ärenden 

§ 21 Mötets avslutande

Protokoll 2020
Bilagor årsmöte 2020

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.