Gårviks simskola 2022

Det har varit ett otroligt högt tryck på anmälningarna till årets simskola. Just nu är alla grupper fyllda – förutom de som fortfarande är valbara.

Men anmäl er till reservplats, vi jobbar på att tillskapa fler grupper.

OBS! De som inte betalar anmälningsavgiften i tid förlorar sin plats till de som står på reservplatslistan.

Välkommen till Gårviks Badortsförenings simskola år 2022!

Årets simskola pågår veckorna 28 och 29 (mån-fre), sammanlagt 9 tillfällen samt avslutning fredagen den 22 juli. Vi har tre utbildade* simlärare och tre assistenter – som hjälper barnen. Vi har plats för över 100 barn i simskolan i år.
*Två av simlärarna har genomgått utbildningen Barn i behov av särskilt stöd.

Vi erbjuder följande grupper i år:

Lek och plask – Från 4 år. Gruppen tränar vattenvana och grundläggande simteknik genom lek och olika övningar.

Nybörjare – Från 6 år, för dig som är bekväm i vattnet. Gruppen tränar grundläggande simteknik genom lek och motoriska övningar.

Fortsättningsgrupp, för dig som kan simma 10m utan hjälpmedel. Gruppen tränar olika sorters simteknik genom lekar och övningar. Delar av undervisningen sker på djupt vatten.

 Märkestagning, för dig som simmar 25 m bröst- och ryggsim på djupt vatten. Gruppen undervisas på djupt vatten och tränar på olika typer av simning, dykning och livräddning. 

Varje grupp består av12 barn, 2 simlärare och 2 simlärarassistenter.

Våra simlärare heter Gabriella, Hilma, Hanna och en av våra assistenter heter Agnes. De andra två anställs under våren. Munkedals kommun sköter detta.

Om du bokar en reservplats, skall du INTE betala anmälningsavgiften förrän du får ett samtal/mail att en plats är reserverad för dig.

Tider och Grupper

Grupp 1: 13.00-13.30 lek och plask
Grupp 2: 13.00-13.30 nybörjare
Grupp 3: 13.45-14.15 fortsättning 
Grupp 4: 14.30-15.00 märkestagare
Grupp 5: 15.15-15.45 lek och plask
Grupp 6: 16.00-16.30 nybörjare
Grupp 7: 16.45-17.15 fortsättning
Grupp 8: 17.30-18.00 nybörjare

Bokning/anmälan

Bokning kommer att ske via formuläret här på hemsidan. Om det går som vi planerat, öppnar vi upp för anmälan den 14 maj.

Du kommer att behöva boka ett 1 :a, 2:a och 3:e handsval.
3:e handsvalet är att ditt barn sätts upp på reservplats inom en viss grupp eller att ditt barn avstår från att delta i simskolan detta år (om inte 1:a eller 2:a-valet går att uppfylla). Det är viktigt att du följer anvisningarna.

När du har anmält ditt barn så kommer du att få ett svarsmail inom
24 timmar där det står vilka val du gjort.
Svarsmailet kan hamna i din skräpkorg, så kolla noga innan du hör av dig.
Med detta sagt så vill vi att du noggrant kontrollerar din anmälan innan du skickar in.

Vid frågor om simskolan, till exempel att du vill fråga simlärarna vilken grupp som är lämplig för ditt barn, skicka då e-post till garvikssimskola@gmail.com

Vid frågor som rör anmälningar, till exempel problem med att fylla i formuläret skicka då e-post till info@garvik.se.

Anmälningsavgift

per deltagare är 350 kr. Betalas in via bankgiro 276-9107, eller swish 1234521175 inom 2 veckor efter din anmälan (gäller ej reservplats).

Önskvärt är att du är medlem i Gårviks badortsförening. 150kr/familj bankgiro 276-9107, eller swish 1234521175.

Våtdräkter

Gårviks Badortsförening erbjuder deltagarna i simskolan att köpa våtdräkt i samband med anmälan. Går inte att beställa i efterhand. Kostnad för våtdräkt är 450 kr/styck. Våtdräkten betalas samtidigt som anmälningsavgiften. Dräkten hämtas ut första simdagen. Obs! Ingen återbetalning vid beställd våtdräkt!

Obs! Årets färg på våtdräkt är denna.

Avanmälan

Vid återbud fram till och med den 15/6 betalas halva anmälningsavgiften tillbaka. Avanmälan efter den 15/6 ingen återbetalning.
Våtdräkt återbetalas inte.

Persondata

Insamlad persondata används för att strukturera grupperna. Persondata behövs även då alla simskoledeltagare är försäkrade genom Svenska Livräddningssällskapet.

Under simskolans pågående kan fotografering för och av Gårviks Badortsförening förekomma. I samband med att du skickar in anmälan så godkänner du detta. Är det så att det finns speciella skäl som tex skyddad identitet e.dyl. är du välkommen att höra av dig till info@garvik.se så får vi hjälpas åt för att lösa det på bästa sätt för ditt barn.

Alla uppgifter sparas bara så länge simskolan pågår (inklusive utvärdering).

Välkommen med din anmälan!

Gårviks Badortsförening