Simskola 2020

Jag godkänner att mitt barns för och efternamn publiceras i en lista som skickas ut till gruppdeltagande barns föräldrar.
JaNej

Jag godkänner att mitt barn kanske kommer att fotograferas av Gårviks Badortsförening i samband med simundervisningen/avslutningen.
JaNej

All insamlad data kommer att sparas i en databas.
Denna används under en begränsad tid för administration av simskoleverksamheten.
Databasen är tillgänglig endast för behöriga användare, vilka är simskolepersonal och badortsföreningens administratörer.
Databasen kommer att raderas efter att nödvändig, ej detaljerad personlig, statistik säkrats. Vid frågor kontakta info@garvik.se.
Jag godkänner hanteringen av insamlad data i samband med att jag skickar in min anmälan.

Skicka in din anmälan.