Medlemsavgift

Från stadgarna:

Du som är fastighetsägare i Gårvik med omnejd, kan betala medlemsavgift och bli medlem i Gårviks Badortsförening. Som medlem har du rösträtt på årsmötet.

Du som inte är fastighetsägare kan betala medlemsavgift och blir då stödmedlem.
Stödmedlem får delta på årsmötet, komma med förslag, delta i diskussioner, men du får inte delta i röstning.

Medlemsavgiften är 150kr per år för fastighetsägare/stödmedlem.
Höjningen beslutades av årsmötet 180714

Betalningsalternativ

Bankgiro

276-9107

Bankkonto

Swedbank Clearingnummer: 8368-3
Kontonummer: 964 223 142-8

Inbetalning från utlandet

IBAN: SE 7980000836839642231428
SWIFT : SWEDSESS
Om 11 tecken krävs lägg till XXX (efter ovanstående tecken)

Nyhet: Du kan betala in din medlemsavgift med SWISH.

SWISH-NR: 12345 211 75

För att underlätta för oss som bokför och gör upp medlemsregister skall du skriva in följande i meddelandet:  namn, fastighetsbeteckning, e-postadress

Inställd Gårviksfest: https://garvik.se/installd-garviksfest

X