Tidigare årsmöten

Här finns tidigare verksamhetsberättelser och årsmöten att läsa.

2021 Årsmöte protokoll

2021 bilagor till protokoll

2020 Årsmöte protokoll

2020 bilagor till protokoll 

2019 Årsmöte protokoll

2019 Årsmöte bilagor

2018 Årsmöte Protokoll  
/bilagor

2017 Årsmöte Protokoll med bilagor

2016 Årsmöte Protokoll med bilagor

2015-07-25 Protokoll årsmöte ej justerat

2014 Protokoll Årsmöte inkl närvarolista

2014 Årsmöte bilaga 4 Revisionsberättelse

2014 Årsmöte bilaga 3 Resultat och Balansräkning

2014 Årsmöte bilaga 2 Verksamhetsberättelse

2013 Protokoll Årsmöte inkl närvarolista

2013 Årsmöte bilaga 6 Synpunkter under diskussionen med Munkedals kommunchef

2013 Årsmöte bilaga 5 Förslag från Gunilla Andersson enl §12

2013 Årsmöte bilaga 4 Revisionsberättelse

2013 Årsmöte bilaga 3 Resultat och Balansräkning

2013 Årsmöte bilaga 2 Verksamhetsberättelse

2012 Årsmöteshandlingar

2011-07-30 Protokoll Årsmöte

2011 Revisionsberättelse

2010-07-31 Protokoll årsmöte

2010-11 Verksamhetsberättelse

2009-07-25 Protokoll årsmöte

2009-10 Verksamhetsberättelse

2008 Verksamhetsberättelse