Tidigare årsmöten

Här finns tidigare verksamhetsberättelser och årsmöten att läsa.

2019 Årsmöte protokoll

2019 Årsmöte bilagor

2018 Årsmöte Protokoll  
/bilagor

2017 Årsmöte Protokoll med bilagor

2016 Årsmöte Protokoll med bilagor

2015-07-25 Protokoll årsmöte ej justerat

2014 Protokoll Årsmöte inkl närvarolista

2014 Årsmöte bilaga 4 Revisionsberättelse

2014 Årsmöte bilaga 3 Resultat och Balansräkning

2014 Årsmöte bilaga 2 Verksamhetsberättelse

2013 Protokoll Årsmöte inkl närvarolista

2013 Årsmöte bilaga 6 Synpunkter under diskussionen med Munkedals kommunchef

2013 Årsmöte bilaga 5 Förslag från Gunilla Andersson enl §12

2013 Årsmöte bilaga 4 Revisionsberättelse

2013 Årsmöte bilaga 3 Resultat och Balansräkning

2013 Årsmöte bilaga 2 Verksamhetsberättelse

2012 Årsmöteshandlingar

2011-07-30 Protokoll Årsmöte

2011 Revisionsberättelse

2010-07-31 Protokoll årsmöte

2010-11 Verksamhetsberättelse

2009-07-25 Protokoll årsmöte

2009-10 Verksamhetsberättelse

2008 Verksamhetsberättelse