Protokoll från årsmötet 2017

Sent om sider nu ligger protokollet från årsmötet inlagt på hemsidan. Inklusive alla bilagor. Årsmöte 2017

9 februari 2018  •  0 kommentarer

Inställd Gårviksfest: https://garvik.se/installd-garviksfest

X