Städdagar på stranden.

Har du några nutidsbilder och/eller äldre bilder så får du gärna ta kontakt med
Ulf Hallman eller Ann-Katrine Rydberg.