Städdagar på stranden.

Har du några nutidsbilder och/eller äldre bilder så får du gärna ta kontakt med
Ulf Hallman eller Ann-Katrine Rydberg.

Inställd Gårviksfest: https://garvik.se/installd-garviksfest

X