Årsmöte protokoll 2023

Årsmöte 2023 hölls i Gula Villan den 15 Juli. Enligt närvarolistan var det 23 fastigheter närvarande – röstberättigade samt 4 gäster. P-O Larsson valdes till att leda årsmötet detta år. Länk till årsmötet Länk till bilagor till årsmötet  

22 oktober 2022  •  0 kommentarer