Styrelsen 2022-23

På årsmötet valdes delvis ny styrelse. Den finner du här.

22 oktober 2022  •  0 kommentarer

Årsmöte protokoll 2022

Årsmöte 2022 hölls i Gula Villan den 16 Juli. Enligt närvarolistan var det 21 fastigheter närvarande – röstberättigade samt 2 gäster. P-O Larsson valdes till att leda årsmötet detta år. Länk till årsmötet Länk till bilagor till årsmötet Bilaga Munkedals kommun

22 oktober 2022  •  0 kommentarer